Ventilationssystem rengörs av Akono

I dag alstrar vi mycket mer fukt i våra bostäder än tidigare, vilket kan leda till kondens i byggnadskonstruktionen med röta och mögelproblem som följd. Ett fungerande ventilationssystem är en förutsättning för ett bra inomhusklimat.

Som husägare är det mycket man skall kunna och ha kontroll på. Ett av de svårare momenten är utan tvekan ventilationssystemet. Särskilt om huset har stora våtutrymmen som t.ex. poolrum. Trots att ventilationssystemet är ett av de lurigare delarna av huset att förstå sig på så är det viktigt att man tar sig tid att göra det just för att undvika som nämns ovan röta och mögelproblem.

Steg ett med de flesta ventilationssystem är att se till att de är rengjorda och servade, Akono AB är ett företag som erbjuder service och rengöring av frånluftsventilationssystem. Anlitar man som fastighetsägare Akono så slipper man bekymmra sig, Akonos arbete bidrar till en renare & sundare inomhusmiljö samt lägre energiförbrukning.

Akono AB erbjuder sina tjänster över hela Sverige och jobbar enligt rekommendationer från myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Det är alltid bra att veta vad andra tycker innan man anlitar ett serviceföretag, kika på Reco och Gulasidorna för att läsa omdömen om vad Akonos kunder tycker.
Akono på Eniro
Akono på Reco