Trängselskatt Göteborg – kostnader

trängselskatt göteborgHur betalningen av trängselskatt i Göteborg går till finns redan att hitta mycket information om på bland annat Göteborgs stads hemsida. Trängselskatt i Göteborg kommer inte att tas ut på helger och andra röda dagar, inte heller under hela juli månad. På vardagarna mellan 06.00 oh 18.29 kommer det att tas ut trängselskatt i Göteborg. Hur mycket du får skatta beror helt på vad klockan är. Vid rusningstrafik blir kostanderna självklart dyrare. Priserna för trängselskatt i Göteborg kommer att pendla mellan 8 till 18 kronor. En regel som gäller trängselskatt i Göteborg är dock att om du passerar fler abetalstationer inom loppet av en timme behöver du bara betala en gång för den dyraste betalstation du passerar. Du kan också max bara betala 60 kronor per dag och fordon för trängselskatt i Göteborg. I slutet på varje månad kommer du som fordonsägare få hem en avi på hur mycket du ska betala i skatt. Skulle du missa att betala så kommer det att tillkomma en avgift på 500 kronor, och även om du inte fått hem någon avi är det upp till dig som fordonsägare att kolla upp så du betalar din trängselskatt i Göteborg.